Teas spol. s r. o. Zlín, vytváříme software pro váš automobilový svět

Neodmyslitelnou součástí komplexní dodávky systémů je bezesporu dobrý účetní program. Naše nabídka se soustředila na ucelený účetní systém, sdružující v sobě všechny potřebné agendy. Je proto členěn na dvě hlavní části a to část účetních modulů - Účetnictví a část analytickou - Hospodaření.

Je zřejmé, že uvedený produkt není určen pouze pro autocentra, ale pro všechny subjekty účtující v soustavě podvojného účetnictví. Samozřejmostí je, že prvotní i účetní doklady s sebou nesou informace o VIN vozidla a čísle zakázky.

Účetnictví

Ceník Školení

Hlavní moduly účetnictví

 • Evidence faktur vystavených (pohledávky)
 • Evidence faktur přijatých (závazky)
 • Pokladní kniha
 • Bankovní kniha
 • Zápočty
 • Účetní deník
 • Sestavy pohybů na účtech (saldokontních, fakturačních)

Moduly hospodaření

 • Kniha DPH
 • Účetní předvaha
 • Rozvaha, výkaz zisků a ztrát (zkrácené i úplné)
 • Bilance
 • Sestava výsledků hospodaření
 • Sestava zůstatků účtů ke dni
 • Hlavní kniha obratů
 • Cash flow

Další charakteristika programu

 • Uživatelský systém s možností omezení funkčnosti dle pracovního zařazení
 • Účetní deník, v němž je možno provádět veškeré kontrolní činnosti a opravy (primárně však probíhají přes prvotní doklady)
 • Knihy faktur (s možným importem externí dávky pohledávek)
 • Automatické zúčtovávání faktur importovaných z ostatních programů firmy Teas (Autosalon, Autoservis, Autobazar)
 • Zaúčtování z prvotních dokladů (pohledávek, závazků, pokladny ...)
 • Saldokontní párování účetních položek
 • Tisk hromadných příkazů k úhradě, generování příkazů pro internet banking
 • Import bankovních výpisů
 • Fakturace v cizí měně
 • Převod dávek z ostatních programů firmy Teas (Majetek, Mzdy)
 • Křížová kontrola knihy DPH s účetní knihou
 • Kontrolní účetní sestavy (předvaha, rozvaha, výsledovka ...)
 • Možnost rozšíření o moduly Generování vlastních sestav a Obecných výkazů

Fiskální modul

Program zabezpečuje propojení systému Caris s registrační pokladnou. Díky tomu je možné vystavit paragon z r.p. stisknutím jediného tlačítka v modulu pokladna. V samotném programu je možné tvořit denní přehledové a konečné uzávěrky, vytisknout kopii posledního dokladu, seznam dokladů za období, stejně tak intervalové uzávěrky. Podporované registrační pokladny jsou: Easypos96, VAROS, UPOS.

Obrázky z programu

screenshots 1screenshots 2screenshots 3screenshots 4screenshots 5
screenshots 6screenshots 7screenshots 8screenshots 9screenshots 10
TEAS spol. s r. o.
Platnéřská 88/9
110 00 Praha 1 - Staré Město
Provozovna: tř. T. Bati 299
763 02 Zlín
tel.: +420 577 601 503
Teas Slovakia spol. s r.o.
Pod Juhom 6477
911 01 Trenčín
tel.: +421 326 423 100
 • Česky
 • Slovensky
© 1993 - 2023 Teas spol. s r. o.
IČ: 48906565