Teas spol. s r. o. Zlín, vytváříme software pro váš automobilový svět

Program je určen k vedení evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisovaného drobného majetku, ostatního neodpisovaného majetku a majetku v leasingu. V případě hmotného majetku nabízí možnost jeho zařazení do příslušné odpisové skupiny výběrem dané položky ze seznamu vycházejícího z přílohy č. 1 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. U veškerého odpisovaného majetku je samozřejmostí automatický výpočet odpisů (daňových i účetních) s ohledem na nastavení týkající se zvolené odpisové skupiny, resp. odpisového plánu, prováděných investic v průběhu odpisování či vyřazení majetku z evidence z různých důvodů. Program disponuje širokou nabídkou různorodých tiskových sestav. Třešničkou na dortu je funkce přenosu účetní dávky - souboru s účetním dokladem, který je následně připraven pro import do modulu Účetnictví.

Majetek

Ceník Školení

Základní části programu

Hmotný majetek

Vedení evidence dlouhodobého hmotného majetku, jehož vstupní cena je vyšší než 80.000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok.

Nehmotný majetek

Vedení evidence aktiv nehmotné povahy (dle legislativy od 31.12.2020 není nutné odpisovat).

Drobný majetek odpisovaný

Vedení evidence dlouhodobého majetku podniku, jehož cena je nižší než zákonem stanovená hranice, s dobou využitelnosti delší než 1 rok.

Ostatní majetek neodpisovaný

Evidence majetku okamžité spotřeby, který patří do vlastnictví firmy.

Majetek v leasingu

Evidence majetku financovaného prostřednictvím leasingu, který není ve vlastnictví účetní jednotky.

Obrázky z programu

screenshots 1screenshots 2screenshots 3screenshots 4screenshots 5
TEAS spol. s r. o.
Platnéřská 88/9
110 00 Praha 1 - Staré Město
Provozovna: tř. T. Bati 299
763 02 Zlín
tel.: +420 577 601 503
Teas Slovakia spol. s r.o.
Pod Juhom 6477
911 01 Trenčín
tel.: +421 326 423 100
  • Česky
  • Slovensky
© 1993 - 2023 Teas spol. s r. o.
IČ: 48906565