Teas spol. s r. o. Zlín, tvoríme software pre Váš automobilový svet

Neodmysliteľnou súčásťou komplexnej dodávky systému je bezsporu dobrý účtovný program. Naša ponuka sa sústredila na ucelený účtovný systém, združujúci v sebe všetky potrebné agendy. Je preto členený na dve hlavné časti, a to časť účtovných modulov - Účtovnictvo, a čásť analytickú Hospodárenie.

Je zrejmé, že uvedený produkt nieje určený iba pre autocentrá, ale pre všetky subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Samozrejmosťou je, že prvotné a účtovné doklady so sebou nesú informácie o VIN vozidla a čísle zákazky.

Účtovnictvo

Cenník Objednávka

Hlavné moduly účtovníctva

 • Evidencia faktúr vystavených (pohľadávky)
 • Evidencia faktúr prijatých (záväzky)
 • Pokladničná kniha
 • Banková kniha
 • Zápočty
 • Účtovný denník
 • Zostavy pohybov na účtoch (saldokontných, fakturačných)

Moduly hospodárenia

 • Kniha DPH
 • Účtovná predvaha
 • Rozvaha, výkaz ziskov a strát (skrátené aj úplné)
 • Bilancia
 • Zostava výsledkov hospodárenia
 • Zostava zostatkov účtu ku dňu
 • Hlavná kniha obratov
 • Cash flow

Ďaľšia charakteristika programu

 • Užívateľský systém s možnosťou obmedzenia funkčnosti podľa pracovného zaradenia
 • Účtovný denník, v ktorom je možné vykonávať všetky kontrolné činnosti a opravy (primárne však prebiahajú cez prvotné doklady)
 • Knihy faktúr (s možným importom externej dávky pohľadávok)
 • Automatické zúčtovanie faktúr importovaných z ostatných programov firmy Teas (Autosalón, Autoservis, Autobazár)
 • Zaúčtovanie z prvotných dokladov (pohľadávok, záväzkov, pokladne ...)
 • Saldokontné párovanie účtovných položiek
 • Tlač hromadných príkazov k úhrade, generovanie príkazov pre internet banking
 • Import bankových výpisov
 • Fakturácia v cudzej mene
 • Prevod dávok z ostatných programov firmy Teas (Majetok, Mzdy)
 • Krížová kontrola knihy DPH s účtovnou knihou
 • Kontrolné účtovné zostavy (predvaha, rozvaha, výsledovka ...)
 • Možnosť rozšírenia o moduly Generovanie vlastných zostáv a Obecných výkazov

Fiskálny modul

Program zabezpečuje prepojenie systému Caris s registračnou pokladňou. Vďaka nemu je možné vystaviť paragon z r.p. stlačením jediného tlačidla v module pokladňa. V samotnom programe je možné tvoriť denné prehľadové a konečné uzávierky, vytlačiť kópiu posledného dokladu, zoznam dokladov za obdobie, ako aj intervalové uzávierky. Podporované registračné pokladne sú: Easypos96, VAROS, UPOS.

Obrázky z programu

screenshots 1screenshots 2screenshots 3screenshots 4screenshots 5
screenshots 6screenshots 7screenshots 8screenshots 9screenshots 10
TEAS spol. s r. o.
Platnéřská 88/9
110 00 Praha 1 - Staré Město
Provozovna: tř. T. Bati 299
763 02 Zlín
tel.: +420 577 601 503
Teas Slovakia spol. s r.o.
Pod Juhom 6477
911 01 Trenčín
tel.: +421 326 423 100
 • Česky
 • Slovensky
© 1993 - 2023 Teas spol. s r. o.
IČ: 48906565