Teas spol. s r. o. Zlín, tvoríme software pre Váš automobilový svet

Okrem programových produktov ponúka pre svojich zákazníkov firma TEAS tiež niekoľko typov služieb v oblasti zákaznického servisu. Tieto služby majú za úlohu pokryť požiadavky na prevádzku software u zákazníka, aktualizácie software, diaľkovú správu dát, výmeny dát pomocou FTP serverov či manažérske a ekonomické poradenstvo.

  • Zmluva o údržbě programového vybavenia
  • Individuálny servis software
  • Školenia uživateľov systému Caris

Služby

Zmluva o údržbě programového vybavenia

Táto zmluva je podmienkou predaje ponúkaných softwarových produktov. Predmetom zmluvy je údržba dodaného programového vybavenia. Dodávateľ sa zaväzuje u SW specifikovaného v predávacom protokole vykonávať následujúce služby:

  • Telefonický kontakt na technickú podporu (HOT-LINE)
  • Riešenie zmien vyvolaných zmenou právnych predpisov či iných legislatívnych úprav, formou bezplatného upgrade cenníkových produktov
  • Ďalší vývoj programových cenníkových produktov formou bezplatného update
  • Kontrola a riešenie havarijných stavov vzniknutých pri prevádzke SW s využitím vzdialeného prístupu
  • Garantované servisné sadzby za prácu a cestovné

Štandardné podmienky zmluvy je možné modifikovať a rozširovať sortiment služieb podľa priania zákazníka. Bližšie informácie získate na našom tel. čísle: 032 6543 506.

Individuálny servis software

Do tejto oblasti služieb spadajú všetky servisné zásahy, konzultačné návštevy a školenia, prevádzané pracovníkmi firmy TEAS.

Školenia uživateľov systému Caris

V priestoroch firmy Teas Slovakia je zriadené školiace stredisko, kde je možné vykonávať zácvik užívateľov na programové produkty firmy TEAS. Vykonávame individuálne školenia programového vybavenia pre partnerov distribučnej siete náhradných dielov Stahlgruber. Cena je závislá od individuálnych požiadaviek zákazníka.

Ekonomické a manažerské poradenstvo

Dlhodobá špecializácia firmy na oblasť automobilového priemyslu spojená s vývojom software nenecháva nikoho na pochybách o profesionalite prístupu k zákazníkovi a odborných znalostiach pracovníkov spoločnosti TEAS. Poradenstvo v oblasti vedenia firiem, organizácie práce a ekonomiky prevádzky využívajú nielen dealeri, ale tiež dovozcovia automobilov.

TEAS spol. s r. o.
Platnéřská 88/9
110 00 Praha 1 - Staré Město
Provozovna: tř. T. Bati 299
763 02 Zlín
tel.: +420 577 601 503
Teas Slovakia spol. s r.o.
Pod Juhom 6477
911 01 Trenčín
tel.: +421 326 423 100
  • Česky
  • Slovensky
© 1993 - 2023 Teas spol. s r. o.
IČ: 48906565