Teas spol. s r. o. Zlín, tvoríme software pre Váš automobilový svet

Firma TEAS bola založená v roku 1990 ako združenie fyzických osôb zaoberajúce sa vývojom software. Od začiatku sa činnosť firmy orientovala na zákazkový software (obzvlášť software nasadzovaný v oblasti priemyslovej automatizácie). V rovnakom období vznikli taktiež prvé programy na zákazku, ktoré boli určené pre autoopravárenské prevádzky. V priebehu rokov 1991 - 1992 sa z týchto programov stali štandardné katalógové produkty, pričom orientácia firmy se zamerala výhradne na automobilový trh.

V priebehu rokov 1991 - 1992 sa z týchto programov stali štandardné katalógové produkty, pričom orientácia firmy se zamerala výhradne na automobilový trh.

O nás

Vývoj firmy

V roku 1993 bola založená obchodná spoločnosť TEAS spol s r. o., ktorej majiteľmi a spoločníkmi je šesť fyzických osôb, ktoré boli zakladateľmi pôvodného združenia. Činnosť firmy bola rozšírená o dodávky hardware ako autorizovaný dealer firmy ESCOM CS a. s.. V polovine roku 1996 bola firma TEAS oslovená českým zastúpením firmy IBM s ponukou o bližšiu spoluprácu. Rok 1997 bol rokom zahájenie spolupráce s firmou AutoPalace Praha k.s., zastupujúca na trhu Českej a Slovenskej republiky automobilku Mazda na vybudovanie informačného systému dealer - importér pre všetky servisy Mazda. Obdobná problematika sa začala riešiť aj pre dovozcov automobilov Citroën firmu Euroauto. S ÚSMD a ÚVMV začala spolupráca na program pre emisné pracovisko a s výrobcami emisných prístrojov Herrman a Bosch bola naviazaná spolupráca na zaistenie zberu dát z meracích prístrojov. V roku 1998 začala spolupráca s firmou BOSCH na vývoji systému pre emisné pracoviská. Táto spolupráca sa úspešne udržuje dodnes a v budúcnosti sa počíta s rozšírením aj na iné oblasti.

Rok 2000 bol v znamení vývoja a zavedenia marketingového systému do dealerskej siete Renault v Českej republike. Neskôr bol tento projekt rozšírený a v roku 2002 bola zahájená implementácia marketingového systému do dealerských sietí Renault v rámci Europskej únie. Výhľadovo sa počíta so zavedením tohto systému taktiež do východoázijských krajín, v ktorých má značka Renault obchodné zastúpenie. V roku 2001 začala implementácia SW systémov do dealerskej siete značky Hyundai. Súčasne bola zahájená spolupráca pri vývoji DMS pre značky Mercedes - Chrysler - Jeep. Na konci roku 2004 bol na trh uvedený novo vytvorený softwarový systém pod názvom CARIS (CAR Information System). V marci 2006 oficiálne započala spolupráca so servisnou sieťou ELIT. V tom istom roku bol systém Caris úspešne certifikovaný pre použitie v dealerskej sieti Ford. Od roku 2007 bol implementovaný systém Caris do kompletnej dealerskej siete značky Toyota v České a Slovenskej republike. V roku 2008 firma Teas spol. s r. o. založila pobočku v Slovenskej republike Teas Slovakia spol. s r. o.  Koncom roku získala kontrakt na dodávku informačného systému pre dealerskú sieť KIA v Českej republike. V roku 2009 bol systém CARIS certifikovaný pre koncern VW.

Súčastnosť

V súčastnej dobe je firma TEAS spol s r. o. najväčším dodávateľom špeciálneho software pre autoopravárenstvo v Českej republike. Na popredný post sa radí nielen počtom inštalovaných systémov, ale aj s ohľadom na celkový obrat dodávok v uvedenom obore. Súčastný počet zamestnancov firmy je 28. Celkovo využíva softwarových systémov firmy TEAS spol s r. o. viac ako 700 zákazníkov, z nich je viac ako 85% systémov sieťových na viac než päť počítačoch. Firma TEAS s.r.o. má zastúpenie v predaji svojho software u 25 automobilových značiek na území Českej republiky a u 10 automobilových značiek v Slovenskej republike.

Budúcnosť

Orientácia firmy TEAS spol s r. o. je jednoznačne vedená snahou udržať si dominantnú pozíciu dodávateľa špecializovaného software pre autoopravárenstvo v Českej republike a Slovenskej republike. Prioritu má taktiež rozvoj podpory technologických systémov, a v neposlednej rade stavba programov tak, aby boli doplniteľné o zákaznícke moduly, pre jednoduchšiu implementáciu zákazníckych nadstávb a úprav.

TEAS spol. s r. o.
Platnéřská 88/9
110 00 Praha 1 - Staré Město
Provozovna: tř. T. Bati 299
763 02 Zlín
tel.: +420 577 601 503
Teas Slovakia spol. s r.o.
Pod Juhom 6477
911 01 Trenčín
tel.: +421 326 423 100
  • Česky
  • Slovensky
© 1993 - 2023 Teas spol. s r. o.
IČ: 48906565