Teas spol. s r. o. Zlín, tvoríme software pre Váš automobilový svet

Program je určený k vedeniu evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisovaného drobného majetku, ostatného neodpisovaného majetku a majetku v leasingu. V prípade hmotného majetku ponúka možnosť jeho zaradenia do príslušnej odpisovej skupiny výberom danej položky zo zoznamu. U ostatného odpisovaného majetku je samozrejmosťou automatický výpočet odpisov (daňových aj účtovných) s ohľadom na nastavenie zvolenej odpisovej skupiny, resp. odpisového plánu, vykonávaných investícií v priebehu odpisovania, alebo vyradenie majetku z evidencie z rôznych dôvodov. Program disponuje širokou ponukou rôznorodých tlačových zostáv. Čerešničkou na torte je funkcia prenosu účtovnej dávky - súboru s účtovným dokladom, ktorý je následne pripravený pre import do modulu Účtovníctva.

Majetok

Cenník Objednávka

Základné časti programu

Hmotný majetok

Vedenie evidencie dlhodobého hmotného majetku.

Nehmotný majetok

Vedenie evidence aktív nehmotnej povahy.

Drobný majetok odpisovaný

Vedenie evidencie dlhodobého majetku podniku, kotrého cena je nižšia ako zákonom stanovená hranica, s dobou využiteľnosti viac ako 1 rok.

Ostatní majetok neodpisovaný

Evidencia majetku okamžitej spotreby, ktorý patrí do vlastníctva firmy.

Majetok v leasingu

Evidencia majetku financovaného prostredníctvom leasingu, ktorý nie je vo vlastníctve účtovnej jednotky.

Obrázky z programu

screenshots 1screenshots 2screenshots 3screenshots 4screenshots 5
TEAS spol. s r. o.
Platnéřská 88/9
110 00 Praha 1 - Staré Město
Provozovna: tř. T. Bati 299
763 02 Zlín
tel.: +420 577 601 503
Teas Slovakia spol. s r.o.
Pod Juhom 6477
911 01 Trenčín
tel.: +421 326 423 100
  • Česky
  • Slovensky
© 1993 - 2023 Teas spol. s r. o.
IČ: 48906565