Teas spol. s r. o. Zlín, tvoríme software pre Váš automobilový svet

Program bol pôvodne vyvíjaný v spolupráci s firmami ÚSMD a ÚVMV. Výstupy programu spĺňajú všetky náležitosti nevyhnutné pre nahlasovanie emisných meraní na Centrum služieb pre motoristov. Program je plne pripravený na elektronickú komunikáciu s diagnostickými prístrojmi firiem BOSCH,Hermann a Atal.

Emisie – CIS-SME

Cenník Objednávka Stiahnut demo | 19,5 MB

Program je prispôsobený na evidenciu emisií spaľovacích motorov s katalyzátorom aj bez neho, vznetových motorov aj alternatívnych palív. Pri náväznosti na program Autoservis je pre emisné meranie vyčlenená samostatná zakázková rada. Pri samostatnej prevádzke programu Emisie sú poplatky za meranie evidované v pokladničnej knihe s možnosťou tlače príjmového pokladničného dokladu. S tým súvisí aj fakt, že program v sebe obsahuje kompletnú Pokladničnú knihu vrátane potrebných výstupov a možnosti zadávania ďalších vlastných príjmov (výdajov) ručne. V prípade ručného zadania nameraných hodnôt program doporučuje výsledok vykonaného merania a predpisuje maximum údajov, ktoré je nutné vyplňovať. Automaticky je vyhodnotený a doplnený termín nasledujúceho merania v závislosti na kategórii vozidla.

Program dovoľuje nastaviť údaje o emisnom pracovisku, ktoré v niektorých prípadoch je inou firmou ako je tá, ktorá vykonáva servisnú činnosť, eviduje osvedčenia pracovníkov, meracích prístrojov a sleduje dobu ich kalibrácie s upozornením na nutnosť vykonania novej kalibrácie.

Základná charakteristika programu

 • Kniha merania
 • Hlásenie o vykonaných meraniach
 • Hlásenie na Centrum služieb pre motoristov
 • Kniha cennín
 • Pokladničná kniha
 • Tvorba archívov meraní bez obmedzenia doby trvania archívu

Meracie prístroje

Priama náväznosť na meracie prístroje BOSCH, Hermann a Atal. U prístroje BOSCH ESA 250 je možnosť priamého síeťového napojennia na dáta programu AutoServis.

Prístroje pre benzínové motory

 • Bosch BEA 950
 • Bosch BEA 8x0
 • Poznámka: S analyzátory BEA 050, BEA 055, BEA 060
 • Bosch BEA 550
 • Bosch BEA 450/460
 • Bosch BEA 250/350 po upgradu FW na úroveň BEA 450/460
 • Hermann AVL DiGas 4801
 • Hermann AVL DiGas 440
 • ATAL 505
 • Analyzátor BrainBee
 • Hermann AVLDiTest VCI 1000

Opacimetry

 • ATAL 605
 • Bosch BEA 950
 • Bosch BEA 8x0
 • Poznámka: S opacimetry RTM 430, BEA 070
 • Bosch BEA 550
 • Bosch BEA 450/460
 • Opacimetr BrainBee
 • Bosch BEA 150/350 po upgradu FW na úroveň BEA 450/460
 • Hermann AVL DiGas 480
 • Hermann AVL DiSMOKE 285

Obrázky z programu

screenshots emise 1screenshots emise 2screenshots emise 3screenshots emise 4 
TEAS spol. s r. o.
Platnéřská 88/9
110 00 Praha 1 - Staré Město
Provozovna: tř. T. Bati 299
763 02 Zlín
tel.: +420 577 601 503
Teas Slovakia spol. s r.o.
Pod Juhom 6477
911 01 Trenčín
tel.: +421 326 423 100
 • Česky
 • Slovensky
© 1993 - 2023 Teas spol. s r. o.
IČ: 48906565