Teas spol. s r. o. Zlín, tvoríme software pre Váš automobilový svet

Je spojením elektronického sledovania skutočne odpracovaného času na zákazkách a účinným riešením pre evidenci dochádzky zamestnancov. Pre plnohodnotné využitie všetkých ponúkaných funkcií a výstupov z tejto aplikácie doporučujeme čítačku čiarového kódu, ktorú je možné objednať priamo v našej firme.

Identifikácia a Dochádzka

Cenník Objednávka

Identifikačný systém

Umožňuje elektronické sledovanie odpracovaného času mechanikov na jednotlivých zákazkách. Ide o jednoduché softwarové riešenie, ktoré je naviac i hardwarovo nenáročné. Systém pracuje na princípe čiarových kódov, ktoré sú súčasťou zákazkového listu. Výrazne to zjednodušuje snímanie a urýchľuje obsluhu systému. Pre aplikáciu je možné využiť bežný počítač s čítačkou čiarových kódov, ktorý je pripojený k sieti s ostatným systémom a vhodne umiestnený v servisnej dielni.

Dochádzkový systém

Umožňuje sledovať dochádzku všetkých pracovníkov. Dokáže rozlišovať štandardné úkony typu príchod - odchod, dovolenka, PN, a súčastne dáva majiteľom možnosť definovať vlastné úkony (napr. školenie, služobná cesta apod.). Pri každom z takto definovaných úkonov je možné rozlišovať, či ide o úkon výlučný alebo nie (výlučný úkon je celodenný - napr. PN).

Výstupy a vyhodnotenie dát

Výstupy zo systému sú k dispozícii príjmacím technikom už v okamihu, kedy si mechanik zapíše príchod do práce (načítanie čiarového kódu s úkonom príchod) a začne prácu na zákazke (načítanie čiarového kódu zo zákazkového listu). Vedúci dielne získa údaje pre vyhodnocovanie výsledkov práce jednotlivých mechanikov (skutočne odpracovaný čas mechanika na zákazkách), prehľad o dochádzke jednotlivých pracovníkov a ukazatele využitia pracovných síl (efektivita a produktivita). Program pracuje v náväznosti na systém AutoServis. Všetky dáta sú zostavované do tabuliek, nad ktorými je možné vykonávať filtrovanie údajov a ďalšie vyhodnocovanie, prípadne ich exportovať do zošitu Microsoft Excel za účelom ďalšieho spracovania.

Obrázky z programu

screenshots 1screenshots 2screenshots 3screenshots 4screenshots 5
TEAS spol. s r. o.
Platnéřská 88/9
110 00 Praha 1 - Staré Město
Provozovna: tř. T. Bati 299
763 02 Zlín
tel.: +420 577 601 503
Teas Slovakia spol. s r.o.
Pod Juhom 6477
911 01 Trenčín
tel.: +421 326 423 100
  • Česky
  • Slovensky
© 1993 - 2023 Teas spol. s r. o.
IČ: 48906565