Teas spol. s r. o. Zlín, tvoríme software pre Váš automobilový svet

Program Autoservis slúži príjmacím technikom, skladníkom, ale v neposlednej rade tiež majiteľom firiem a ekonómom, pretože im môže poskytnúť dôležité informácie nielen o okamžitom stave prevádzky, ale tiež o ďalších vývojových tendenciách. Systém je navrhnutý tak, aby jeho jednotlivé časti bolo možné prispôsobovať potrebám jednotlivých automobilových značiek. Parametrickým a užívateľským nastavením je možné program nastaviť a priblížiť nárokom jednotlivých užívateľov.

AutoServis

Cenník Školenie

Zákazková časť

Pri vkladaní a overovaní údajov o zákazníkovi systém využíva napojenie na obchodný a živnostenský register. Čo Vám iný program neponúkne! Pri zadávaní vozidla do evidencie stačí zadať iba VIN. Všetky ďalšie údaje doplní služba spoločnosti Cebia, ktorú systém jednoducho zavolá. Prijímací technik hneď vidí, či sa pri zadávaní VIN nezmýlil a zároveň k základným údajom o vozidle nemusí nič ďalšieho dopĺňať. K tomu zároveň získate i skutočný rok výroby. Okrem toho sa ako bonus VIN kód automaticky preverí v databáze kradnutých vozidiel Ministerstva vnútra ČR.

Tvorba zákazky vychádza z typového rozdelenia zákaziek na bežné, garančné, reklamačné, režijné apod. Toto rozdelenie je užívateľsky nastavitelné. Pri zakladaní novej zákazky je možné v prípade potreby kedykoľvek neskôr vytvárať ďalšie odvodené zákazky (napr. z bežnej zákazky odvodiť garančnú), a to i vrátane presunu materiálu a pracovných úkonov. Keď je spravený zákazkový list, automatizuje sa ďalší obeh dokladov v závislosti na začlenení opravy do vybranej zákazkovej rady, kedy pri spracovávaní zákazky systém automaticky prideluje hodinové sadzby, preferované ceny ND, veľkosti zliav, servisné prehliadky, príslušnú daňovú sadzbu apod. Z evidence vozidiel a zákazníkov je možné spätne zostaviť históriu návštev zákazníka či vozidla. Pri jednotlivých návštevách je možné spätne dohľadávať technické a ekonomické údaje týkajúce sa opravy vozidla.

Výkony mechanikov sú definované výkazom pracovných úkonov z časových noriem. Pre presnú evidenciu času práce mechanikov je možné využiť program pre automatické sledovanie skutočne odpracovaného času mechanikov - Identifikácia a dochádzka.

Skladové hospodárstvo

Ponúka užívateľovi možnosť rozdelenia skladu ND na účty (skupiny a podskupiny), prípadne prácu vo viacskladovom systéme. Týmto spôsobom si užívateľ môže veľmi jednoducho od seba separovať diely jednotlivých značiek, druhu apod. Každá skladová položka rozlišuje niekoľko typov cien (nákupná, garančná, servisná, predajná). Farebné rozdelenie položiek podľa limitných množstiev dáva okamžitý prehľad o aktuálnom stave skladových zásob. K ďaľšej optimalizácii prispieva sledovanie obrátkovosti každého náhradného dielu. Dôslednosť vedenia skladového hospodárstva završuje systém inventúr (denná, mesačná, ...., a to v nákupných cenách, predajných cenách, rabate), ktorý spoľahlivo odhalí prípadné nezrovnalosti a nedôslednosti vo vedení skladovej evidencie. Výdaj materiálu je prevádzaný vždy adresne na konkrétnu zákazku a mechanika. Program pozná možnosť maloobchodného i velkoobchodného predaja ND.

Súčasťou programu je i systém rezervácií a objednávok ND, ktorý zbaví užívateľa ďalšej zbytočnej papierovej evidencie. Tento systém zabezpečuje možnosť adresnej rezervácie ND alebo naopak v prípade nedostatku objednanie dielu na konkrétnu zákazku s náväznosťou na jeho následnú rezerváciu. Systém objednávok je koncepčne pripravený pre elektronické objednávanie ND od niekoľkých dodávateľských subjektov.

Propojení programu s internetovým skladem náhradních dílů Burza ND, se sami můžete stát jak prodávajícími, tak i kupujícími. Získáte možnost nabídky neefektivních dílů (ležáků) širokému poli případných zájemců. Naopak i díly, které potřebujete na opravu, můžete najít v nabídce tohoto obchodu i za výhodnou cenu.

Ďalšia veľmi užitočná funkcia je systém náhrad prepracovaný do grafickej podoby takým spôsobom, že bezproblémovo zvláda rozpady položiek alebo vnorenie náhrad bez obmedzenia dĺžky náhradového reťazca. V náväznosti na skladové logistické funkcie sa náhradový systém snaží užívateľovi ponúkať logicky buď najstaršiu alebo naopak najmladšiu skladovú položku.

Výstupy z programu

Podrobné informácie o chode servisu program ponúka vo výstupoch. Zo získaných dát je možné zostavovať vyhodnotenia zahŕňajúce realizované výkony na zákazkách, predaji ND, mzdy mechanikov, rozpracovanosť, DPH... Ekonomické vyhodnotenia a účtovné zostavy sú k dispozícii vo forme tabuliek a grafov exportovateľných do aplikácie Microsoft EXCEL. Výstupy si môže obsluha dopredu nastaviť a uložiť do predvolieb, čo v konečnom dôsledku šetrí účtovníkom a manažérom čas a majiteľovi peniaze.

Doplnkové programy

Akce

Program rozširuje možnosti systému o automatické kontroly vozidiel s upozornením na určitú skutočnosť, ktorá je viazaná na návštevu vozidla v servise. Výstupy z programu sú tlače adries vybraných zákazníkov na štítky alebo listové obálky, výbery okruhu zákazníkov a upozornení pre príjmacieho technika na danú akciu v zákazkovej časti servisného systému.

Servisné prehliadky

V programe Servisné prehliadky si užívateľ môže nadefinovať servisné úkony viazané na určitý počet kilometrov alebo typ vozidla. V náväznosti na sklad systém disponuje možnosťou automatickej rezervácie a objednávky materiálu. V pracovných úkonoch program dokáže vykázať pracovnú operáciu súvisiacu s danou prehliadkou.

Čiarové kódy

Systém výdaja a príjmu ND je možné na prianie rozšíriť o tlač čiarových kódov. Program tlačí čiarové kódy na štítky alebo cez špeciálne termotlačiarne.

Zaúčtování systému AutoServis

Záujemci o priame zaúčtovanie do účtovníctva možu siahnuť po možnosti dávkového prenosu dát do ekonomického softwaru.

Obrázky z programu

screenshots 3screenshots 4screenshots 5screenshots 1screenshots 2
TEAS spol. s r. o.
Platnéřská 88/9
110 00 Praha 1 - Staré Město
Provozovna: tř. T. Bati 299
763 02 Zlín
tel.: +420 577 601 503
Teas Slovakia spol. s r.o.
Pod Juhom 6477
911 01 Trenčín
tel.: +421 326 423 100
  • Česky
  • Slovensky
© 1993 - 2023 Teas spol. s r. o.
IČ: 48906565